maandag 4 mei 2015

De illusie van controle

Recentelijk las ik een interessant artikel waaruit duidelijk wordt dat de Nederlander zich steeds meer onveiliger voelt. De auteur stelt dat dit gevoel niet wordt bevestigd door de statistieken die er op dit gebied worden bijgehouden. Hoe is dit verschil tussen ‘het steeds onveiliger voelen’ en de  dalende langetermijntrend van de criminaliteit-statistieken te verklaren?  Volgens de auteur ligt dit aan het tempo waarin de  wereld om ons heen veranderd en de continue stroom aan informatie die ons via het internet, televisie en andere ‘social’ media bereikt. Beide ontwikkelingen leiden ertoe dat we de situatie niet meer overzien, met als gevolg dat we het gevoel krijgen de grip op onze omgeving kwijt te raken.

Dit verhaal staat volgens mij niet op zichzelf, en kunnen we in een veel groter verband terugzien.  Het vertelt ons namelijk iets over de invloed van ruis, en waarschijnlijk nog veel meer over de illusie van controle. Onze drang naar controle levert een steeds grote berg aan regels, wetten, en protocollen op, maar heeft helaas niet kunnen voorkomen dat bijvoorbeeld een Zuid-Europees EU lid de zaken veel “rooskleuriger rapporteerde” ,  er was sprake van een zeer onevenwichtige situatie waarbij de uitgaven vele malen groter waren dan de inkomsten.  Een ander typisch voorbeeld is het risicomanagement bij banken. Amper drie jaar na het uitbreken van de huizenmarktcrisis bleek opnieuw dat de financiële instellingen elkaar niet meer vertrouwden en enorme hoeveelheden kapitaal ‘veilig’ parkeren bij de ECB.  Je zou toch zeggen dat deze sector na de faillissementen en nationaliseringen van banken na 2008 orde op zaken heeft gesteld.

We doen er alles aan om grip op onze toekomst te krijgen. Dit, ondanks het feit dat de voorspellende waarde van al deze activiteiten vaak dramatisch laag is. “Iets is beter dan niets”, lijkt hierbij het motto. De 'illusie van controle' die we hiermee creëren resulteert echter juist  in nog grotere verrassingen in plaats van meer zekerheid. De wetmatigheden die wij uit planningen en risicomodellen denken te halen zijn derhalve schijnzekerheden die eerder de oorzaak van het probleem vormen dan dat het bijdraagt aan de oplossing. Probeer de toekomst dus niet te voorspellen!

We moeten accepteren dat we in een onzekere wereld leven.  Voorspellen gaat ons slecht af en we laten ons te veel  leiden door de ‘waan van de dag’ omdat we continue in contact staan met de informatieve vorm van ruis. De belangrijkste lessen die ik uit de gesprekken met top traders en beleggers heb opgedaan, is dat de financiële markten altijd veranderen en vanuit deze optiek altijd hetzelfde zullen zijn.

De veranderingen in prijstrends kunnen wij niet beïnvloeden. Als je niet beschikt over een basisstrategie die deze trendveranderingen tijdig signaleert, is de kans dat je succes zult hebben erg klein. Maar beschik je wel over een werkende basisfilosofie dan is het gegeven dat de dingen altijd veranderen juist in je voordeel. Succesvol beleggen en traden heeft niets te maken met het doen van voorspellingen, maar alles met het vermogen je aan te passen. Niet de slimste of de sterkste overleven maar hij of zij die in staat zijn zich aan te passen aan de veranderende omgeving.

dinsdag 14 april 2015

De beste trendstrategieën blinken uit in hun eenvoud


Het Darvas Box Systeem werd ontwikkeld en toegepast door Nicolas Darvas gedurende 1957-1959. De eenvoudige methode zorgt ervoor dat er altijd in de richting van de hoofdtrend wordt gekocht of verkocht.
 
Volgens Darvas gedraagt het koersverloop zich gedurende een opwaartse trend volgens een typisch patroon. Darvas constateerde namelijk dat koersen gedurende korte periode stijgen waarna er veelal een pauze intreedt. De koers fluctueert dan meestal tussen een bepaalde bandbreedte. Het is deze consolidatiefase waarin de Darvas Box zich vormt en wat tevens het startpunt is om posities in te nemen.  De handelsregels zijn als volgt:
 
1.       Koop zodra de koers uit de consolidatie box stijgt. Hierbij geldt dat elke uitbraak uit de consolidatie box een nieuw koopsignaal inhoudt.

2.     Hanteer een strakke stop loss net onder het uitbraakniveau, ofwel wanneer de koers weer terugvalt in de box.  Darvas was van mening dat een uitbraak slechts valide was als de koers verder steeg. Mocht de koers daarna weer uit de box breken dan is dit nieuw koopsignaal.

De originele regels dateren uit 1957. Met zijn boxmethode wist Darvas een initieel vermogen van $25.000 naar $2.000.000 te laten groeien binnen een tijdsbestek van 18 maanden. Een ongelofelijke prestatie, maar hij nam daarbij ook ongelofelijke risico’s. Meestal belegde hij zijn gehele vermogen slechts in een paar aandelen en gebruikte hij ook nog eens margin (hefboom) om zijn posities te vergroten. Gevolg was dat er flinke waarde schommelingen in zijn portefeuille optraden. Desalniettemin incasseerde Darvas relatief kleine verliezen door het gebruik van strakke stop loss!De 4 weken handelsregel werd ontwikkeld door RichardDonchian en heeft bewezen een zeer effectieve basis te vormen voor veel winstgevende trendvolgende handelssystemen. 
De oorspronkelijke regels als volgt worden samengevat: 

1.       Sluit shortposities en ga long (koop) wanneer de prijs hoger is dan de hoogste slotkoers van de 
        afgelopen 4  kalenderweken.

2.       Liquideer een longpositie en ga short (verkoop) wanneer de prijs onder het diepste slotkoers van de afgelopen 4 kalenderweken valt.

De originele regels dateren uit 1950 en werden door Donchian gebruikt voor trading in ‘commodities’,  maar kunnen net zo goed worden toegepast bij het handelen in aandelen en valuta’s.  Deze strategie zorgt ervoor dat men consequent aan de juiste kant staat van iedere grote beweging in een markt. Echter, de strategie geeft ook een laag percentage van winnende trades wat een rechtstreeks gevolg is van het feit dat de meeste markten maar ongeveer een derde van de tijd een trend laten zien.

dinsdag 17 maart 2015

De transparantie van de Today's Systeemshop

In 2014 waarschuwde De Autoriteit Financiële markten (AFM) voor grote risico’s van signaalaanbieders. Signaal- aanbieders hebben geen vergunningplicht en staan niet onder toezicht van de AFM.  Vaak worden zeer hoge rendementen beloofd en worden er hoge kosten in rekening gebracht. De AFM communiceert  naar beleggers toe zeer voorzichtig te zijn in het opvolgen van tips van zogenoemde signaalaanbieders op internet. Vooral in de Verenigde Staten zijn signaalaanbieders zeer populair, terwijl de opmars in Nederland pas een paar jaar bezig is. Op internet groeit het aanbod van Nederlandse signaalaanbieders, in weerwil van de AFM, echter snel.

Zo blijkt uit de gegevens die te vinden zijn op de systeemshop van Todays Brokers www.systemshop.nl/vind-systeem/.  Inmiddels staan hier de track records van 58 signaalaanbieders. Dit zijn externe privé personen en/of partijen die hun handelswijze of systeem aanbieden aan beleggers. Todays registreert allerlei gegevens van geopende en gesloten posities tot interessante statistieken zoals het aantal winnende en verliesgevende trades en totaal betaalde transactiekosten. Niet alleen over posities maar ook op het gebied van het gelopen risico in de vorm van maximum draw down (MDD) tot standaard deviaties (SD). Volledige transparantie derhalve. Iets waar de meeste banken en vermogensbeheerders een voorbeeld aan zouden kunnen nemen.

Wat opvalt is dat het vooral jonge track records betreft. Alleen al 25 van de 58 aanbieders is nog geen jaar actief, terwijl  13 en 10 van de aanbieders zijn signalen respectievelijk nog geen 2 en 3 jaar aanbieden. Daarnaast zijn er nog 6 partijen die in hun 4e jaar bezig zijn en 3 partijen die meer dan 5 jaar signalen aanbieden.  Het kan er ruig aan toegaan, maximale drawn downs van 50% of veel meer zijn zeer zeker geen uitzondering. En rendementen van 100% of meer trouwens ook niet. Deze grote uitslagen zijn ook het resultaat van een zeer geringe inleg en de enorme hefboom waarmee de aanbieders posities innemen. Het merendeel namelijk, 32 aanbieders, is in de categorie futures ingedeeld en werkt met een startkapitaal van €5.000,- tot €10.000,-. Daarmee roept de systeemshop het beeld op dat beleggen synoniem staat aan het behalen van rendementen met dubbele of driedubbele cijfers in combinatie met het incasseren van forse verliezen die elkaar maandelijks in die volgorde of andersom afwisselen.  Dat zou in mijn optiek anders moeten! Hoe? Door veel meer met partijen te gaan werken die serieuzer werk maken van hun MDD! 

Desalniettemin ben ik van mening dat de systeemshop van Todays een interessante innovatie is, de nodige transparantie biedt die bij andere financiële instellingen zoals banken en vermogensbeheerders anno 2015 nog ver te zoeken is, en om die redenen in een behoefte voorziet!