woensdag 16 januari 2013

Multi Asset Trendstrategie 2012

De Nederlandse aandelen- en obligatiemarkt sloten 2012 positief af. De Amsterdam All Share Index steeg de afgelopen 12 maanden per saldo met 8,22%. De best presterende Nederlandse index was de Midcap welke met 14,14% steeg. De index voor de hoofdfondsen (AEX) en de Smallcaps (ASCX) boekten respectievelijk 9,68% en 7% koerswinst.

De Allocatie Momentum Trendstrategie, het vlaggenschip binnen de Multi Asset Trendstrategie, belegt niet alleen in aandelen. Ook obligatiefondsen behoren tot het universum van de strategie. Het aankopen van obligatiebeleggingsfondsen gebeurt niet zo heel vaak. Alleen op het moment wanneer de aandelenbeurzen weer eens door hun hoeven zakken en obligaties als een veilige haven fungeren zal de AM Trendstrategie vanuit aandelen naar obligaties switchen. Sinds het begin van de eeuwwisseling is dit een profijtelijke strategie gebleken. Alleen in 2011 leed deze manier van werken een verlies op.
 
In figuur 1 staan de maandrendementen van zowel de Allocatie Momentum Trendstrategie ten opzichte van de Amsterdamse All Share Index in 2012. In blauw is aangegeven de periode waarin deze trendstrategie in een obligatiefonds heeft belegd en groen de periode waarin in aandelen wordt belegd.

 
 
Jan
Febr
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
 Jaar
AAX
2,08%
2,37%
-0,44%
-3,25%
-6,21%
5,40%
5,32%
0,21%
-1,21%
1,29%
1,23%
1,73%
8,22%
AM Trend
1,91%
1,58%
0,12%
0,45%
-0,08%
-0,09%
3,38%
1,92%
2,52%
5,58%
1,94%
1,21%
22,29%
 
Figuur 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de blauwe periode, wanneer de AM Trendstrategie in obligaties belegt, valt op dat de strategie de grote verliezen van aandelen zoals in april en mei weet te vermijden doordat het allocatiefilter aangeeft dat het niet interessant is om in aandelen te beleggen. Het allocatiefilter gaf in juli aan, via een positieve draai van het trendfilter dat er opnieuw in aandelen kon worden belegd. De draai kwam nog net op tijd om te profiteren van de stijging van Nederlandse aandelen in juli.

De flinke ‘outperformance’ van de AM Trendstrategie in oktober ten opzichte van de AAX kwam tot stand doordat er een overnamebod op het aandeel TMC werd uitgebracht. Dit fonds zat al sinds juli 2012 in portefeuille, en leek er zelfs uit te vallen omdat de koersprestatie in vergelijking met andere Nederlandse aandelen achterbleef. Het bod resulteerde in een koerssprong van 23% en voegde daarmee in totaal 30% waarde toe aan de Allocatie Momentum Trendportefeuille. In tegenstelling tot 2011 waren er in 2012 geen grote negatieve uitslagen. Het grootste verlies in 2012 kwam op conto van het aandeel LBI dat in augustus tegen een -9,62% lagere werd verkocht.

He totaalrendement van de AM Trendstrategie, inclusief transactiekosten maar exclusief dividend, kwam in 2012 uit op 22,29%. Een mooi gegeven, maar tegelijkertijd weinig zeggend omdat een enkel jaar geen informatie geeft over de kwaliteit. Om hierover wel een uitspraak te kunnen doen moet men minimaal 3 tot 5 jaar aan gegevens hebben. Belangrijker is het om het proces te blijven verbeteren en vast te houden aan de beleggingsstijl. Hieronder overigens de prestaties van de AM Trendstrategie over de afgelopen 3 en 5 jaar.

Rendement* 5 jaar 3 jaarRisico** 5 jaar 3 jaar
AM Trend Portefeuille14,81%10,16% -21,43%-21,43%
Amsterdam All Share Index-7,59%0,51% -56,50%-15,63
* samengesteld** maximum draw down


Short Only Trendstrategie 2012
De tweede pijler binnen de Multi Asset Trendfilosofie, zijnde de Short Only Trendstrategie, leverde eveneens een positieve bijdrage aan het totaalrendement. Sinds juli 2012 is de allocatie van het werkkapitaal van 35% naar 15% teruggeschroefd, en zijn het aantal posities flink afgenomen. Zo kan het voorkomen dat er gedurende een aantal maanden achter elkaar geen posities worden ingenomen. Dit is niet erg, en ook wenselijk aangezien de winstkansen eerder bij het kopen van aandelen liggen.


Jan
Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  Jaar
AAX
2,08% 2,37% -0,44% -3,25% -6,21% 5,40% 5,32% 0,21% -1,21% 1,29% 1,23% 1,73% 8,22%
SO Trend -1,84% 1,73% -0,56% 8,03% 6,50% 0,39% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% -0,88% 0,29% 14,75%
Figuur 2.

In figuur 2 staan de maandrendementen van zowel de SO Trendstrategie als de AAX in 2012. In blauw is aangegeven de periode waarin de allocatie 35% was en in groen de periode waarin ‘slechts’ 15% van het werkkapitaal aan de strategie is toegekend. Het rendement kwam vrijwel geheel in de eerste 6 maanden van 2012 tot stand, ofwel op het moment dat er sprake was van een neerwaartse trend in Nederlandse aandelen. Het totaalrendement van de SO Trendstrategie, inclusief transactiekosten,kwam in 2012 uit op 14,75%. Maar ook hier geldt dat een enkel jaar weinig zegt over de kwaliteit. Hieronder de prestaties van de SO Trendstrategie over de afgelopen 3 en 5 jaar.


Rendement*  5 jaar  3 jaar Risico**  5 jaar  3 jaar
SO Trend Portefeuille 30,27% 17,23%   -5,93% -4,36%
Amsterdam All Share Index -7,59% 0,51%   -61,80% -24,07%
* samengesteld ** maximum draw down
 

Commodity Trendstrategie 2012
De derde pijler binnen de Multi Asset Trendfilosofie betreft de trendstrategie op de CRB Total Return Index, een breed samengestelde mand van grondstoffen en edelmetalen. De trendstrategie tracht te profiteren van de middellangetermijn prijstrends. Op 4 april werd er voor het eerst richting alle abonneehouders een shortpositie gecommuniceerd die vervolgens gedurende de rest van het jaar werd aangehouden. De neerwaartse koersbeweging die al sinds september 2011 dominant aanwezig is, versnelde in april en mei, maar de index herstelde daarna net zo hard als dat deze was gedaald, om tenslotte min of meer stil te vallen. In 2012 leverde de Commodity Trendstrategie een verlies van
-2,25% .

CT Trendstrategie 2013
Hoewel de CT Trendstrategie een goed track record heeft opgebouwd in de loop der jaren, voegt de trendstrategie toch te weinig waarde toe aan de Multi Asset Trendstrategie. De rendementen (positieve en negatieve) correleren nauw met die van de Allocatie Momentum Strategie waardoor er geen extra diversificatie mogelijk is. Daarnaast presteert de AM Trendstrategie veel beter, en blijkt verder dat de mogelijkheden in Nederland om short te gaan in de CRB Total Return Index te beperkt zijn. Beleggen in grondstoffen en edelmetalen blijft in mijn optiek wel interessant maar moet er serieus gekeken worden naar een andere invulling, bijvoorbeeld in plaats van een brede index rechtstreeks beleggen in olie, goud, koper etc . Het komende kwartaal zal er zorgvuldig naar een alternatief gezocht gaan worden. Zolang deze niet voorhanden is/zijn blijft de CT Trendstrategie de signalen in de CRB Index opvolgen.

Multi Asset Trendstrategie 2012
De Multi Asset Trendstrategie is een dynamisch beheerde portefeuille op basis van de rendement-risicoprofielen van de afzonderlijke AM Trendstrategie, Short Only Trendstrategie en de Commodity Trendstrategie. Deze systematische werkwijze zorgt voor een flinke beperking van de risico's die gepaard gaan met beleggen in aandelen, obligaties en grondstoffen. Dit blijkt ook uit figuur 3 met daarin opgenomen de maandrendementen van zowel de MA Trendstrategie als de AAX in 2012.

 
Jan
Febr
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
2012
AAX
2,08%
2,37%
-0,44%
-3,25%
-6,21%
5,40%
5,32%
0,21%
-1,21%
1,29%
1,23%
1,73%
8,22%
MA Trend
0,39%
1,38%
-0,11%
3,09%
2,75%
-0,12%
2,46%
1,57%
2,04%
5,15%
1,38%
1,10%
23,08%
Figuur 3.

Dus spreiding op basis van de rendement-risicoprofielen van de afzonderlijke AM Trendstrategie, Short Only Trendstrategie en de Commodity Trendstrategie die actief zijn in Nederlandse aandelen, obligaties en de grondstofmarkten, in plaats van spreiding op basis volgens de klassieke asset allocatie theorie. De financiële crisis heeft immers aangetoond dat de traditionele wijze van diversifiëren heeft gefaald. In tijden van ernstige financiële onrust liepen de correlaties tussen aandelen, specifieke obligatieklassen, vastgoed en grondstoffen naar 100% op, met het gevolg dat de klassieke spreidingmethode niet werkte op het moment dat beleggers deze het hardst nodig hadden.