dinsdag 4 maart 2014

Misstanden binnen het Midden- en Kleinbedrijf

Als er iets duidelijk is geworden de laatste jaren dan is het wel dat niet de overheid, maar de ondernemers de echte aanjagers van onze economie zijn. Waarom? Bedrijven zorgen voor innovatie, zijn wendbaar, creatiever en veerkrachtiger, creëren kansen en scheppen banen. Dat geldt zowel voor groot-, midden-,als voor het kleinbedrijf/ZZP-ers.

Geef de ondernemer vrij baan zou je zeggen en onze economie zal binnen een mum van tijd herstellen. Niets is minder waar in Nederland op dit moment. Nederlandse bedrijven en dan vooral het midden – en kleinbedrijf zuchten onder een verstikkende bureaucratie aan wet- en regelgeving.

Daarnaast is het voor deze bedrijfscategorie veelal onbegonnen werk om financiering aan te trekken. Een aanvraag indienen lukt misschien nog wel, maar de kredietverstrekkers wijzen deze in de meeste gevallen resoluut af omdat ze de risico’s niet aan kunnen gaan. Alleen het grootbedrijf en multinationals kunnen nog aankloppen voor financiering, terwijl de kleine ondernemer is aangewezen op crowd funding en interne financiering door het inhouden van zijn eigen winst.
Deze misstanden houden de Nederlandse economie al jaren en zijn greep. Welke veranderingen zijn nodig zodat onze ondernemers de economie van Nederland weer kunnen laten groeien. Organiseer nieuwe vormen van kredietverstrekking - zoals de oprichting van een ondernemersbank – waar óók de kleine ondernemer weer terecht kan. Want zonder investering geen innovatie en zeker geen groei.

Durf een onderscheid te maken tussen groot en klein. Laat voor kleine ondernemers minder of minder complexe regels gelden dan voor de grote multinationals. Zet in op langdurige lastenverlichting, vooral voor het kleinbedrijf. Geef van elke euro lastenverlichting twee derde aan kleine bedrijven. Als ondernemers in het kleinbedrijf weerbaar en wendbaar zijn, zorgen zij voor de noodzakelijke banencreatie.

Denk verder na over de oprichting van een ondernemersbank om de kredietverlening onder de €250.000 weer op gang te brengen. Geef verder extra ruimte aan kleine bedrijven: geef twee derde van elke lastenverlichting aan kleine bedrijven, en investeer in het aanpassingsvermogen van bedrijven, dat is het kapitaal van de economie.