maandag 31 maart 2014

Onmachtige economische "wetenschappers"

In de zaterdag editie van het Financiële Dagblad stuitte ik op een interessante column van Jaap Koelewijn. Hierin refereert hij aan verschillende onderzoeken van economen die aantonen dat technische analyse in de praktijk niet zou werken. Eén van zijn studenten stelt in zijn dissertatie vast dat technisch analisten heel erg goed het verleden voorspellen, maar niet in staat zijn de markt te verslaan. 

Deze conclusie werd volgens Koelewijn ‘gelukkig’ ook nog eens bevestigd door de economen Hoffmann en Shefrin. In hun onderzoek stellen zij dat vooral oudere mannelijke particuliere beleggers er heel goed in slagen door naar het kijken van grafieken en trekken van lijntjes geld te verbranden.  In een ander onderzoek stelt Rob Bouwer dat traders die op basis van technische analyse beslissingen nemen, te veel handelen en hun verliezen vergroten door te veel risico te nemen.

U zult begrijpen dat ik niet eens ben met deze conclusies. Om meerdere redenen. Allereerst heeft de technische analyse anno 2014 veel meer te bieden dan alleen naar grafieken kijken en daarin lijntjes trekken. Deze klassieke vorm was voor de introductie van de PC, zeg maar zo’n 40 jaar geleden, de methode om de financiële markten op basis van technische analyse te bestuderen. Sindsdien heeft de TA zich verder ontwikkeld in richting het testen van mechanische technische analytische beslissingsregels, zoals het momentum, het new high en new low concept etc. De conclusie dat het kijken naar grafieken en daarin lijntjes trekken gelijk staat aan technische analyse bedrijven is op zijn zacht gezegd ongenuanceerd.  Maar door vervolgens ook nog conclusie te trekken dat Technische Analyse in zijn geheel niet werkt, mag gerust een wetenschappelijke blunder worden genoemd.


In het onderzoek is het beleggersgedrag van 5500 klanten van een internetbroker onderzocht. Dat hier relatief veel korte termijn beleggers actief zijn met een zekere speculatieve inslag, die zeer actief handelen en bovendien vaak met derivaten, zal ook invloed hebben op de resultaten van het onderzoek. Daarentegen zijn er genoeg onderzoeken en gerealiseerde track records die aantonen dat beleggingsprocessen waarin aan- en verkopen zijn gebaseerd op technisch analytische handelsregels juist veel waarde toevoegen. Uit bijna alle interviews die ik in de afgelopen 20 jaar heb afgenomen komt naar voren dat het overgrote deel van de beleggers en traders in het begin van hun carrière zelden of nooit gelijk succesvol waren, maar naarmate men het klappen van de zweep van de financiële markt heeft leren kennen, men het vak zich eigen heeft gemaakt. Ervaring is een minimumvoorwaarde om succesvol te worden, maar voor welk vakgebied is dat eigenlijk niet het geval?


Vorige maand ben ik vergeten te melden dat de 1
e editie van de BTO Multi Asset Trendstrategie Nieuwsbrief 3 jaar geleden voor het eerst werd gepubliceerd. Tijdens deze periode is een samengesteld rendement van 55,7% tegen een maximaal gelopen risico van -11,5% behaald. Abonneehouders van het eerste uur ontvingen derhalve een factor 4,8 hogere vergoeding voor het geaccepteerde risico. Saillant detail: deze prestatie is zuiver tot stand gekomen door het toepassen van mechanische TA beslissingsregels!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten